Státy EU - Německo


vlajka Hlavní město: Berlín
Rozloha: 357 023 km2
Nejvyšší bod: Zugspitze (2962 m n. m.)
Počet obyvatel: 82,5 milionu
Hustota zalidnění: 231 obyv. / km2
Jazyk: němčina
Státní zřízení: federace
Měna: euro (EUR)
Rok vstupu do EU: zakládající člen
Národní TLD: .de

Charakteristika:

Německo je spolková republika, která má ze všech členských zemí EU nejvíce obyvatel. Zákonodárnými orgány Německa na státní úrovni jsou Spolkový sněm (4 letý mandát) a Spolková rada, jejíž 69 členů zastupuje 16 spolkových zemí.

Dnešní území Německa se rozprostírá od Severního a Baltského moře na severu až po Alpy na jihu. Německem rovněž protékají některé největší evropské řeky - Rýn, Dunaj a Labe.

Po druhé světové válce bylo Německo rozděleno na Západní Německo (demokratické) a Východní Německo (komunistické, býv. Německá demokratická republika). Symbolem tohoto rozdělení se stala nechvalně proslulá Berlínská zeď, který byla zbourána až v roce 1989 a o rok později se Německo znovu spojilo.

Němčina je nejrozšířenější první jazyk, kterým se mluví v Evropské unii. Německo má třetí největší ekonomikou na světě, produkuje zejména automobily, výrobky přesného strojírenství, elektronická a komunikační zařízení, chemické látky a farmaceutické výrobky a další.

Klasickou hudbu si lze jen těžko představit bez děl předních německých skladatelů - Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Johannese Brahmse, Richarda Wagnera a dalších. Světově známá jsou rovněž filosofická díla a literatura Luthera, Goetheho, Schillera, Nietzscheho, Kanta, Brechta a Thomase Manna.

Německo je druhým největším producentem chmele na světě a je proslulé svými pivy. V údolích řek Mosely a Rýna se však pěstuje i víno.


Zdroj:
europa.eu