Kvíz o EU - všechny variantyOtázka č. 1:
Kolik států je momentálně součástí EU?
 a) 24
 b) 27
 c) 29

Otázka č. 2:
Kolik zemí používá jednotnou měnu EURO? (2009)
 a) 8
 b) 16
 c) 27

Otázka č. 3:
Ve kterém roce přistoupila ČR do EU?
 a) 1986
 b) 1993
 c) 2004

Otázka č. 4:
Kolik hvězd je na vlajce EU?
 a) 12
 b) 24
 c) 27

Otázka č. 5:
Hymnou Evropské unie je...
 a) Le nozze di Figaro
 b) Don Giovanni
 c) Óda na radost

Otázka č. 6:
Jaké je motto Evropské unie?
 a) Svoboda, rovnost, bratrství
 b) Jednota v rozmanitosti
 c) Jeden za všechny, všichni za jednoho

Otázka č. 7:
Kolik obyvatel má EU?
 a) cca 500 milionú
 b) cca 1 miliardu
 c) cca 2 miliardy

Otázka č. 8:
Který členský stát EU má největší rozlohu?
 a) Německo
 b) Francie
 c) Švédsko

Otázka č. 9:
Který členský stát EU má nejmenší rozlohu?
 a) Malta
 b) Estonsko
 c) Nizozemsko

Otázka č. 10:
Jakou TOP (TLD) doménu využívá EU?
 a) .org
 b) .gov
 c) .eu

Otázka č. 11:
Který stát přistoupil v daném roce do EU jako jedniný?
 a) Francie v r. 1952
 b) ČR v r. 2004
 c) Řecko v r. 1981

Otázka č. 12:
Které dva státy přistoupily do EU jako zatím poslední?
 a) Belgie, Lucembursko
 b) Bulharsko, Rumunsko
 c) Litva, Lotyšsko

Otázka č. 13:
Který den je slaven jako Den Evropy - den zrození EU?
 a) 11. leden
 b) 9. květen
 c) 14. listopad

Otázka č. 14:
Mezi zakladatelské země EU nepatří:
 a) Rakousko
 b) Nizozemsko
 c) Itálie

Otázka č. 15:
Kolik úředních jazyků ma EU?
 a) 3
 b) 18
 c) 23

Otázka č. 16:
Kde sídlí Evropský soudní dvůr?
 a) v Bruselu
 b) v Lucemburku
 c) ve Štrasburku

Otázka č. 17:
Kde sídlí Evropská centrální banka?
 a) v Bruselu
 b) ve Frankfurtu nad Mohanem
 c) ve Štrasburku

Otázka č. 18:
Jak jinak jsou také nazývána tzv. konvergenční kritéria pro přijetí eura?
 a) Kodaňská kritéria
 b) kritéria acquis communautaire
 c) Maastrichtská kritéria

Otázka č. 19:
Co nepatří mezi tzv. sekundární prameny práva EU?
 a) nařízení
 b) zákony
 c) směrnice

Otázka č. 20:
Která z následujících zemí je členem EU nejdéle?
 a) Německo
 b) Irsko
 c) Finsko

Otázka č. 21:
Kdo představuje 9. května 1950 plán hlubší spolupráce evropských zemí?
 a) Sir Winston S. Churchill
 b) Konrad Adenauer
 c) Robert Schuman

Otázka č. 22:
Která smlouva zakládala Evropské hospodářské společenství (EHS)?
 a) Římská smlouva
 b) Pařížská smlouva
 c) Slučovací smlouva

Otázka č. 23:
Co to znamená, když se řekne, že je EU považována za organizaci sui generis?
 a) sama vytváří a sama uplaňuje své zákony
 b) je tvořena především smlouvami
 c) svého druhu, mající svérázný charakter

Otázka č. 24:
Mezi tři základní pilíře politiky EU nepatří:
 a) Společná zahraniční a bezpečnostní politika
 b) Policejní a justiční spolupráce
 c) Vytvoření společných ozbrojených sil

Otázka č. 25:
Jak se nazývá vzdělávací program financovaný EU, který je pojmenován podle velkého renesančního učence?
 a) da Vinci
 b) Erasmus
 c) Machiavelli

Otázka č. 26:
Co nepatří mezi tzv. Maastrichtská kritéria?
 a) cenová stabilita
 b) zvýšení míry industrializace v zemědělství
 c) stabilita směnného kurzu

Otázka č. 27:
Která z následujících rad není institucí EU?
 a) Rada Evropy
 b) Rada Evropské unie
 c) Evropská rada

Otázka č. 28:
Který z níže uvedených států nepřistoupil v roce 1973 do EU?
 a) Spojené království (UK)
 b) Irsko
 c) Itálie

Otázka č. 29:
Kdy byla podepsána Amsterodamská smlouva?
 a) 7. února 1992
 b) 2. října 1997
 c) 1. května 1999

Otázka č. 30:
Jak se jmenuje internetový portál, který umožňuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie?
 a) EUR-Lex
 b) EU-Law
 c) EU-Recht