Kvíz o EU - profesionálOtázka č. 1:
Kdo představuje 9. května 1950 plán hlubší spolupráce evropských zemí?
 a) Sir Winston S. Churchill
 b) Konrad Adenauer
 c) Robert Schuman

Otázka č. 2:
Která smlouva zakládala Evropské hospodářské společenství (EHS)?
 a) Římská smlouva
 b) Pařížská smlouva
 c) Slučovací smlouva

Otázka č. 3:
Co to znamená, když se řekne, že je EU považována za organizaci sui generis?
 a) sama vytváří a sama uplaňuje své zákony
 b) je tvořena především smlouvami
 c) svého druhu, mající svérázný charakter

Otázka č. 4:
Co nepatří mezi tzv. sekundární prameny práva EU?
 a) nařízení
 b) zákony
 c) směrnice

Otázka č. 5:
Jak se nazývá vzdělávací program financovaný EU, který je pojmenován podle velkého renesančního učence?
 a) da Vinci
 b) Erasmus
 c) Machiavelli

Otázka č. 6:
Co nepatří mezi tzv. Maastrichtská kritéria?
 a) cenová stabilita
 b) zvýšení míry industrializace v zemědělství
 c) stabilita směnného kurzu

Otázka č. 7:
Která z následujících rad není institucí EU?
 a) Rada Evropy
 b) Rada Evropské unie
 c) Evropská rada

Otázka č. 8:
Který z níže uvedených států nepřistoupil v roce 1973 do EU?
 a) Spojené království (UK)
 b) Irsko
 c) Itálie

Otázka č. 9:
Kdy byla podepsána Amsterodamská smlouva?
 a) 7. února 1992
 b) 2. října 1997
 c) 1. května 1999

Otázka č. 10:
Jak se jmenuje internetový portál, který umožňuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie?
 a) EUR-Lex
 b) EU-Law
 c) EU-Recht