Kvíz o EU - pokročilýOtázka č. 1:
Který stát přistoupil v daném roce do EU jako jedniný?
 a) Francie v r. 1952
 b) ČR v r. 2004
 c) Řecko v r. 1981

Otázka č. 2:
Které dva státy přistoupily do EU jako zatím poslední?
 a) Belgie, Lucembursko
 b) Bulharsko, Rumunsko
 c) Litva, Lotyšsko

Otázka č. 3:
Který den je slaven jako Den Evropy - den zrození EU?
 a) 11. leden
 b) 9. květen
 c) 14. listopad

Otázka č. 4:
Mezi zakladatelské země EU nepatří:
 a) Rakousko
 b) Nizozemsko
 c) Itálie

Otázka č. 5:
Kolik úředních jazyků ma EU?
 a) 3
 b) 18
 c) 23

Otázka č. 6:
Kde sídlí Evropský soudní dvůr?
 a) v Bruselu
 b) v Lucemburku
 c) ve Štrasburku

Otázka č. 7:
Kde sídlí Evropská centrální banka?
 a) v Bruselu
 b) ve Frankfurtu nad Mohanem
 c) ve Štrasburku

Otázka č. 8:
Jak jinak jsou také nazývána tzv. konvergenční kritéria pro přijetí eura?
 a) Kodaňská kritéria
 b) kritéria acquis communautaire
 c) Maastrichtská kritéria

Otázka č. 9:
Mezi tři základní pilíře politiky EU nepatří:
 a) Společná zahraniční a bezpečnostní politika
 b) Policejní a justiční spolupráce
 c) Vytvoření společných ozbrojených sil

Otázka č. 10:
Která z následujících zemí je členem EU nejdéle?
 a) Německo
 b) Irsko
 c) Finsko