Státy Evropské unie (EU) - seznam


Evropská unie v současné době sdružuje 27 členských států. Další tři země pak usilují o vstup do EU (tyto země jsou označovány jako "kandidátské země"). U států, které v současné době (2009) mají za měnu EURO, je v závorce uvedeno (€).

Členské státy EU:


Kandidátské země:

  • Chorvatsko
  • Makedonie
  • Turecko